Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Usvojena Županijska razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije

Ponedjeljak, 30.05.2011.

U Vinkovcima je danas na sjednici Županijske skupštine jednoglasno usvojena Županijska razvojna strategija koja predstavlja temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja.

 Županijska razvojna strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske a prema zahtjevima i metodologiji kojom se koristi i EU u pripremi programsko-planske dokumentacije.

Strategija razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2011.−2013. predstavlja konzistentan strateški okvir za razvoj županije s utvrđenim strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama. Izrađena je u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija koji je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske. Izradom strategije želi se pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem Vukovarsko-srijemske županije.

Važno je istaknuti da je pri izradi ovog dokumenta primijenjen partnerski pristup što znači da su predstavnici pojedinih društvenih skupina kao što su civilno društvo, privatni i javni sektor dobili priliku da aktivno sudjeluju u njegovom stvaranju. Stoga se može reći da strategije sadržava stavove svih ključnih interesnih skupina na području županije.

Proces izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije obuhvaćao je izradu osnovne i SWOT analiza, definiranje vizije razvoja, strateških ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera te provedbenog okvira. Osim navedenog, dokument sadrži i niz priloga koji upotpunjavaju glavni tekst strategije, pri čemu treba posebno istaknuti razradu razvojnih mjera. Provedbeni okvir sadrži opis institucija uključenih u provedbu te okvirna sredstva potrebna za provedbu.

Proces izrade Strategije razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2011.−2013. vodila je županijska razvojna agencija HRAST. Prijedlog županijske razvojne strategije izradila je Radna skupina sastavljena od predstavnika HRAST-a, županijske uprave i drugih županijskih institucija uz pomoć stručnog tima Instituta za međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba.Povratak na naslovnu stranicu


Arhiva novosti: