Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Održan seminar „Jačanje politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u RH“

Srijeda, 15.06.2011.

Danas je u prostorima HGK-Županijskoj komori Vukovar održan seminar „Jačanje politike tržišnog natjecanja i državnih potpora u RH“ kojega su organizirale Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i IPA projekt CroCompete u suradnji sa HGK-Županijskom komorom Vukovar.

Cilj seminara je upoznati poduzetnike, te tijela jedinica područne i lokalne samouprave s promjenama u području zaštite tržišnog natjecanja, uključivo i državnih potpora u procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, radi pravodobne i što kvalitetnije pripreme za uvijete poslovanja koje donosi članstvo u Europskoj uniji.

Tijekom seminara, sudionici su od predstavnika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i međunarodnih stručnjaka aktivnih na CroCompete projektu dobili vrijedne savjete koje će moći primjenjivati u svom svakodnevnom poslovanju tijekom priprema za članstvo u Europsku uniju, ali i nakon stjecanja članstva u ovoj integraciji.Povratak na naslovnu stranicu


Arhiva novosti: