Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija na Konferenciji o Europskoj dunavskoj strategiji u Ulmu

Četvrtak, 04.02.2010.


Delegacija Vukovarsko-srijemske županije, predvođena zamjenikom župana Željkom Cirbom, sudjelovala je na Konferenciji o Europskoj dunavskoj strategiji, koja se održavala 01. i 02. veljače 2010. godine u Ulmu/Njemačka. Riječ je o 1. Konferenciji od sveukupno 4 planirane u prvoj polovici ove godine.

Naime, u lipnju 2009. godine Europsko vijeće formalno je zatražilo od Europske komisije da izradi Europsku dunavsku strategiju do kraja 2010. godine, a koja bi se trebala usvojiti u prvoj polovici 2011. godine za vrijeme predsjedanja Mađarske Europskom unijom. Makro-regionalna Dunavska strategija zamišljena je po uzoru na Baltičku strategiju EU, kojoj je cilj bio ojačati transnacionalnu suradnju u toj regiji i omogućiti financiranje velikih, strateških projekata. EU želi povećati izdvajanja za teritorijalnu suradnju (Cilj 3 kohezijske politike EU) sa sadašnjih 2,5% od ukupnih sredstava predviđenih za strukturne fondove Unije za razdoblje 2007.-2013., na mogućih 15%.          

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, kao nacionalna kontakt točka, osnovalo je Radnu skupinu za Dunavsku strategiju u čijem radu sudjeluju predstavnici naše županije. Istaknut je značaj Podunavlja za Republiku Hrvatsku kao i sama Strategija za dunavsku regiju. U kontekstu uključivanja Republike Hrvatske u izradu i implementaciju Dunavske strategije nezaobilazna je suradnja državne uprave i regionalne i lokalne samouprave, kako bi RH, kao i sve ostale podunavske zemlje, usuglasila  stajališta i prioritete te ih objedinila u takozvani  non-paper.

Na konferenciji u Ulmu u organizaciji Europske komisije, grada Ulma i Neu-Ulma te Podunavskog ureda iz Ulma sudjelovalo je oko 400 predstavnika svih zemalja i regija u Podunavlju. Europska komisija preliminarno je odredila 4 stupa suradnje: 1) prometno povezivanje, 2) zaštitu okoliša, 3) socio-ekonomski aspekt i 4) dobro upravljanje. O ovim prioritetima razgovaralo se i na 4 radionice u sklopu konferencije na kojima su se trebale definirati teme te područja za buduće zajedničko djelovanje.

Slijedeća konferencija održati će se 25. i 26. veljače u Budimpešti.Povratak na naslovnu stranicu


Arhiva novosti: