Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 492-033
Fax: 032 / 492-090
E-mail: prostorno.vu@udu-vsz.hr

 

 

Pročelnica: Silvana Tvrz, dipl.ing.
Tel: 032 / 492-033


Pomoćnica pročelnice: Vesna Brčić, dipl.iur.
Tel: 032/ 339-136

 

 

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog uređenja, provođenje dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja sljedeće poslove:

- poslove praćenja problematike djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenta prostornog uređenja, zaštite prirode i okoliša;

- poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave;

- poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Odjela;

- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja, zaštite prirode i okoliša;

- stručne poslove u svezi s provedbom urbane komasacije;

- druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela iz stavka 1. ovog članka. 

 

Predlošci zahtjeva

R.Br. File Veličina Datum
1. Zahtjev - lokacijska dozvola 85kb Četvrtak, 15.10.2009.
2. Zahtjev - očitovanje - uporabna 80kb Četvrtak, 15.10.2009.
3. Zahtjev - potvrda gl. projekta 82kb Četvrtak, 15.10.2009.
4. Zahtjev - potvrda gl. projekta II 80kb Četvrtak, 15.10.2009.
5. Zahtjev - potvrda izvedenog stanja 86kb Četvrtak, 15.10.2009.
6. Zahtjev - rješenje o izvedenom stanju 86kb Četvrtak, 15.10.2009.
7. Zahtjev - rješenje o utvrđivanju građ. čestice 88kb Četvrtak, 15.10.2009.
8. Zahtjev - rješenje o uvjetima građenja 89kb Četvrtak, 15.10.2009.
9. Zahtjev - uporabna dozvola 90kb Četvrtak, 15.10.2009.
10. Zahtjev - uvjerenje o vremenu građenja 91kb Četvrtak, 25.03.2010.
11. Zahtjev - uvjerenje za uporabu 85kb Četvrtak, 15.10.2009.
12. Zahtjev - za ovjeru geodetskog elaborata 85kb Četvrtak, 15.10.2009.
13. Zahtjev - za uvjerenje 81kb Četvrtak, 15.10.2009.
14. Zahtjev za dozvolu za uklanjanje 82kb Četvrtak, 15.10.2009.
15. Zahtjev za etažiranje 82kb Četvrtak, 15.10.2009.
16. Zahtjev za ishođenje preslike 79kb Četvrtak, 15.10.2009.
17. Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole 80kb Četvrtak, 15.10.2009.
18. Zahtjev za očitovanje iz dokumentacije prostornog uređenja 80kb Četvrtak, 15.10.2009.
19. Zahtjev za potvrdu o statusu kat.čestice 85kb Četvrtak, 11.03.2010.
20. Zahtjev za presliku GD 51kb Četvrtak, 15.10.2009.
21. Zahtjev za produženje građ. dozvole 77kb Četvrtak, 15.10.2009.
22. Zahtjev za uvjerenje o izdanoj GD 79kb Četvrtak, 15.10.2009.
23. Zahtjev-potvrda za završno izješće nadzornog inženjera 80kb Četvrtak, 15.10.2009.

Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije

Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije
Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije izmjene i dopune

Prostorni planovi uređenja gradova


Ilok:

Prostorni plan uređenja grada Iloka
Urbanistički plan uređenja grada Iloka
Detaljni plan uređenja – Povijesna jezgra grada Iloka
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja grada Iloka

Županja:

Prostorni plan uređenja grada Županje
Prostorni plan uređenja grada Županje izmjene i dopune
Urbanistički plan uređenja grada Županje
Izmjene i dopune Centar III ulica doktora F.Račkog
Mala Mlaka
PUP Centar II - tržnica Županja - Izmjene i dopune

Prostorni planovi uređenja općina

Prostorni plan uređenja općina Andrijaševci
Prostorni plan uređenja  općine Andrijaševci izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja općine Babina Greda
Prostorni plan uređenja općine Babina Greda izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja općine Bogdanovci

Prostorni plan uređenja općine Borovo

Prostorni plan uređenja općine Bošnjaci

Prostorni plan uređenja općine Cerna

Prostorni plan uređenja općine Drenovci izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja općine Gradište
Prostorni plan uređenja općine Gradište izmjene i dopune
Urbanistički plan uređenja radne zone Ambarine

Prostorni plan uređenja općine Gunja

Prostorni plan uređenja općine Ivankovo

Prostorni plan uređenja općine Jarmina

Prostorni plan uređenja općine Lovas

Prostorni plan uređenja općine Markušica

Prostorni plan uređenja općine Negoslavci

Prostorni plan uređenja općine Nijemci

Prostorni plan uređenja općine Nuštar
Prostorni plan uređenja općine Nuštar izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja općine Otok
Prostorni plan uređenja općine Otok ciljane izmjene
Detaljni plan uređenja općine Otok središte

Prostorni plan uređenja općine Privlaka

Prostorni plan uređenja općine Stari Jankovci
Prostorni plan uređenja općine Stari Jankovci izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja općine Stari Mikanovci
Prostorni plan uređenja općine Stari Mikanovci izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja općine Tompojevci

Prostorni plan uređenja općine Tordinci

Prostorni plan uređenja općine Tovarnik

Prostorni plan uređenja općine Trpinja

Prostorni plan uređenja općine Vođinci

Prostorni plan uređenja općine Vrbanja