Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Zaštita okoliša

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

Program zaštite okoliša VSŽ (pdf)

 

 

 

PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA VSŽ

 

Plan intervencija u zaštiti okoliša VSŽ (pdf)

 

Prilog 1 popis subjekata i opasnosti (pdf)

 

Prilog 2 popis subjekata s indeksom 4 i 5i (pdf)

 

Prilog 4 - popis trgovačkih društava komunalnih djelatnost... (pdf)

 

Prilog 7 gradovi i općine-novi (pdf)

 

Prilog 8 - pregled sastava ekspertne jedinice (pdf)

 

Prilog 9 popis vatrog postr novi (pdf)

 

Prilog 10 popis sredstava vatrogasaca (pdf)

 

Prilog 11 bolnice (pdf)

 

Prilog 12 mediji (pdf)

 

Prilog 13 podaci o tvrtkama (pdf)

 

Prilog 14 predložak za izvješće o intervenciji (pdf)

 

Prilog 15 predložak za vođenje očevidnika (pdf)

 

Prilog 16 -shema za plan intervencija u zaštiti okoliša (pdf)

 

 

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM VSŽ

 

Plan gospodarenja otpadom VSŽ (pdf)

 

 

IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA VSŽ

 

Izvješće o stanju okoliša VSŽ (pdf)

 

11.1. Osnovni podaci (pdf)

 

11.2. Zrak (pdf)

 

11.3 Tlo (pdf)

 

11.4. Vode (pdf)

 

11.5. Otpad (pdf)

 

11.6. Mineralne sirovine (pdf)

 

11.7. Buka (pdf)

 

11.8. Šume i lovišta (pdf)

 

11.9. Zaštićene prirodne vrijednosti (pdf)

 

11.10. Promet (pdf)

 

11.11. Zahvati u prostoru (pdf)

 

11.12. Onečišćene lok i pl int (pdf)

 

11.13. Planovi zašt okol (pdf)

 

11.14. Javnost (pdf)

 

Glavni (pdf)

 

Prilog 9 Odlagališta u VSZ (pdf)

 

Prilog 10 Sakupljanje podataka (pdf)

 

Vode (pdf)

 

Prilog 1 - Karta VSŽ (jpg)

 

Prilog 2 - Pedološka karta VSŽ (jpg)

 

Prilog 3 - Staništa u VSŽ (jpg)

 

Prilog 4 - Hidrologija u VSŽ (jpg)

 

Prilog 5 - Navodnjavanje (jpg)

 

Prilog 6 - Nacionalna mreža staništa (jpg)

 

Prilog 7 - Močvarna staništa (jpg)

 

Prilog 8 - Minska situacija (jpg)

 

 

 

IZVJEŠĆE O KAKVOĆI ZRAKA VSŽ

 

VSZ_1_Ilok_2007_v3 (pdf)

 

VSZ_2_Vukovar_2007_v3 (pdf)

 

VSZ_3_Vinkovci_2007_v3 (pdf)

 

VSZ_4_Otok_2007_v3 (pdf)

 

VSZ_5_Zupanja_2007_v3 (pdf)

 

VSZ_IzvjesceOKakvociZraka_2007_v3 (pdf)