Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Ured župana

 

        Ured župana Vukovar                                           Ured župana Vinkovci                                                   
         Vukovar, Županijska 9                                             Vinkovci, Glagoljaška 27
         Telefon: 032/ 454-201                                              Telefon: 032/ 344-201
            Fax: 032 / 454-200                                                   Fax: 032/ 344-200
  E-mail: vsz-zupan@vu.t-com.hr                           E-mail: kabinet-zupana-vsz@vk.htnet.hr

  Tajnica: Lidija Augustinović, iur.                                      Tajnica: Zorica Begonja

 

Župan: Božo Galić, dipl.ing

 

Zamjenik župana: Željko Cirba, dipl.ing

 

Zamjenik župana: Mato Golubičić, prof

 

 Zamjenik župana: Đorđe Ćurčić

 

Predstojnik Ureda župana: Marinko Beljo

032/ 454-201

 

Pomoćnik predstojnika: Petar Đordić 

 
Pomoćnica predstojnika: Danica Šimunović

032/454-206