Službene stranice vukovarsko srijemske županije

O ustanovi

Sjedište: Vinkovci, Trg Josipa Runjanina 1
Telefon: 032/ 308-840
      Fax: 032 / 308-755

    E-mail: zasticene.prirodne.vrijednosti@vu.t-com.hr

 

 

 

Ravnatelj: Nikola Križanac, dipl.agro.oec.

Tel: 032 / 308-649


Stručni voditelj: mr.sc. Pavao Dragičević, dipl.ing.
Tel: 032 / 308-689

 

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: JU) osnovana je Odlukom Županijske skupštine sukladno odredbi članka 76.stavak 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (N.N.br. 70/05). JU zapocela je s radom 01.ožujka 2008. godine na organizaciji i ustrojstvu unutar ustanove sa svrhom dovodenja u funkcionalno stanje. Zadaća je JU obavljati djelatnosti u skladu sa zakonskim odredbama i to: djelatnosti zaštite, upravljanja, održavanja i promicanja zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Kvalitetan nadzor nad provedbom uvjeta i mjera zaštite prirode na podrucjima kojima upravlja biti ce ostvariv osnivanjem Nadzorničke službe unutar koje ce raditi odreden broj djelatnika osposobljenih za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode.

 

 

 

R.Br. File Veličina Datum
1. Zaštićene prirodne vrijednosti u VSŽ (pps) 290kb Četvrtak, 24.03.2011.
2. Natura 2000 (pdf) 146kb Četvrtak, 24.03.2011.
3. Važniji datumi obilježavanja zaštite prirode (pdf) 49kb Četvrtak, 24.03.2011.
4. Trolistica Javne ustanove 678kb Četvrtak, 24.03.2011.