Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava

Euroregionalna suradnja "Dunav-Drava-Sava" međunarodna je organizacija jedinica regionalne samouprave (županija, kantona), gradova te regionalnih industrijskih, trgovinskih ili gospodarskih komora odnosno srodnih udruženja gospodarskih subjekata s područja Republike Mađarske, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te drugih područja koja prostorno gravitiraju rijekama Dunavu, Dravi i Savi odnosno koja s područjem Euroregije čine prostornu cjelinu. Ova organizacija nema pravnu osobnost. Osnovana je za zajedničko razvijanje regija koje su u vrlo tijesnoj povijesnoj vezi te za izgradnju koridora V/C. Gospodarski i društveni razvoj zahtjeva suradnju na raznim stručnim područjima te zajedničke projekte od zainteresiranih dotičnih strana u ovoj Euroregiji.

 

Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava osnovana je potpisivanjem Statuta u Pečuhu 28. studenog 1998. godine. Vukovarsko-srijemska županija donijela je Zaključak o pristupanju Euroregionalnoj suradnji Dunav–Drava–Sava na 31. sjednici Županijske skupštine održanoj 08. veljače 2001. godine te je Suradnji pristupila 27.06.2001. godine, zajedno s gradom Vukovarom i Županijskom komorom Vukovar. Za vrijeme utemeljenja imala je 9 članova osnivača. Trenutno broji 25 članova i 4 partnera sa statusom promatrača.

 

Jedan od najznačajnijih problema prisutan od utemeljenja Euroregije DDS bio je nedostatak mogućnosti korištenja sredstava prekograničnih programa Europske Unije na području regije. Ulaskom Mađarske u Europsku Uniju 2004. godine, ubrzavanjem euroatlantskih integracija Hrvatske, te konsolidacijom Bosne i Hercegovine stvorila se mogućnost izrade stvarnih programa suradnje između članica Euroregije suočenih sa sličnim gospodarsko-društvenim poteškoćama.

 

Odlukom o radnim tijelima Euroregije DDS kao stalna radna tijela osnovani su Odbor za gospodarstvo, Odbor za gospodarsku infrastrukturu, Odbor za turizam, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za informacijski sustav te Odbor za manjine.

 

U 2007. godini pokrenuta je inicijativa za osnivanjem Udruge „Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava“ Hrvatska. 4. veljače 2008. godine održana je Osnivačka skupština Udruge te su ostvareni i formalni uvjeti funkcioniranja Udruge.