Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Zaštita i spašavanje

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje Vukovarsko-srijemske županije

R.Br. File Veličina Datum
1. Procjena ugroženosti (pdf) 4378kb Petak, 19.02.2010.