Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Unutarnji revizor

 

Unutarnji revizor: Josip Šarić, dipl. oec.

Vinkovci, Glagoljaška 27/II

Telefon: 032/ 344-073

 

 

 

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Unutarnji revizor obavlja poslove i zadaće propisane Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru a to su osobito:

- davanje stručnog mišljenja i savjeta korisnicima Proračuna Vukovarsko-srijemske županije s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika Proračuna

- izrada strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima

- procjena prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja te zaštitu imovine i informacija

- davanje preporuka za poboljšanje poslovanja

ostale poslove propisane člankom 16. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru