Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Vijeća nacionalnih manjina

 

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) prvi je put u pravni sustav Republike Hrvatske uveo institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Njihov je

osnovni, zakonom utvrđeni cilj, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i zastupati interese nacionalnih manjina na razini jedinica lokalne samouprave u kojima su osnovane.

Proces uvođenja tih specifičnih manjinskih institucija u pravni i politički život Republike Hrvatske počeo je nakon održavanja prvih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svibnju 2003. godine. Izbori se održavaju svake četiri godine (održani su u lipnju 2007. i u srpnju 2011. godine).

Vijeća nacionalnih manjina su tijela manjinske samouprave, neprofitne pravne osobe upisane u registar vijeća koji se vodi pri Ministarstvu uprave.

 

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici teritorijalne samouprave imaju pravo:

 

- predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela predstavnička tijela jedinica samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine

- davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

 

Vijeća nacionalnih manjina donose program rada, financijski plan i završni račun te Statut kojim se uređuju pitanja značajna za rad vijeća.

Na predstavnike se nacionalnih manjina, te njihove ovlasti i obveze,  primjenjuju odgovarajuće odredbe Ustavnog zakona koje se odnose na vijeća nacionalnih manjina.

Sukladno kriterijima utvrđenih Ustavnim zakonom vijeća nacionalnih manjina županijske razine ima 25 članova koji se biraju neposrednim, tajnim glasovanjem na razdoblje od četiri godine. U Vukovarsko-srijemskoj županiji pripadnici nacionalnih manjina izabrali su vijeća bošnjačke, mađarske , rusinske, slovačke i srpske nacionalne manjine te predstavnike crnogorske, njemačke, makedonske, romske i ukrajinske nacionalne manjine.

 

Radi usklađivanja i unaprjeđivanja zajedničkih interesa vijeća i predstavnici su temeljem Sporazuma o osnivanju Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije osnovali zajedničko koordinacijsko tijelo.

Vukovarsko-srijemska županija je sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela uredila svojim Statutom i Poslovnikom skupštine.

Tijela Vukovarsko-srijemske županije poduzimala su niz mjera usmjerenih ostvarivanju Ustavnog zakona. Rezultati su vidljivi i iz Informacija podnesenih Županijskoj skupštini…

Radi omogućavanja bolje suradnje, razmjene iskustava i informacija, kao i mogućnosti suglašavanja stavova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o pitanjima iz njihovog djelokruga, potiče i podupire njihov rad i rad koordinacije vijeća nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije.

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

VUKOVARKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32 260 Gunja, Islamska zajednica, M. Dizdara 37

Tel./fax: 881-138, 881-205

e-mail: idriz.besic@vu.t-com.hr

Predsjednik: Idriz Bešić

Članovi Vijeća:

 1. Džafer Alić
 2. Sabira Alomerović
 3. Azem Bešić
 4. Emina Bešić
 5. Idriz Bešić
 6. Rahman Biserović
 7. Ruveid Čajtinović
 8. Sadija Čajtinović
 9. Mubina Čandić
 10. Hasan Čordić
 11. Nafa Džomba
 12. Selim Džomba
 13. Ahmet Glibanović
 14. Adila Gluhačević
 15. Ibrahim Hadžić
 16. Hasib Hasanović
 17. Adin Hrustić
 18. Muhamed Karađuz
 19. Dževad Lišić
 20. Hatidža Mehmedspahić
 21. Zineta Mlivić
 22. Maksida Pezerović
 23. Fatima Rašidović
 24. Zaim Šabanović
 25. Ragib Zunđa

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32 100 Vinkovci, Glagoljaška 27

Tel./fax: 584-037, 584-995

e-mail: vmnmvsz@vu.t-com.hr

Predsjednik: Josip Kel

Članovi Vijeća:

 1. Nikola Abramović
 2. Atila Ambruš
 3. Karčika Balog
 4. Ivan Berković
 5. Margita Budim
 6. Jožef Čapo
 7. Janoš Deak
 8. Ištvan Deže
 9. Pal Đeke
 10. Josip Gubica
 11. Danijel Jagica
 12. Ivan Kaposta
 13. Josip Karliček
 14. Josip Kel
 15. Rožika Kel
 16. Karlo Kery
 17. Šandor Kuntić
 18. Ivan Mađaroš
 19. Karlo Mađaroš
 20. Franjo Mesaroš
 21. Josip Pap
 22. Stjepan Podolski
 23. Robert Požar
 24. Danijel Rapčak
 25. Janika Tot

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32 000 vukovar, Županijska 9

Tel./fax: 428-149, 428-342

e-mail: vrnm@hi.t-com.hr

Predsjednik: Joakim Erdelji

Članovi Vijeća:

 1. Boris Bučko
 2. Zdenko Burčak
 3. Joakim Dudaš
 4. Marijana Džudžar
 5. Joakim Erdelji
 6. Zvonimir Erdelji
 7. Miroslav Hajduk
 8. Zlatko Hirjovati
 9. Natalija Hnatko
 10. Petar Kiš
 11. Marina Kolbas
 12. Miroslav Kolbas
 13. Zvonimir Kolbas
 14. Zvonko Kostelnik
 15. Željko Kostelnik
 16. Dejan Ljikar
 17. Jaroslav Međeši
 18. Ljubica Mudri
 19. Vitomir Mudri
 20. Tomislav Rac
 21. Zvonko Rac
 22. Mijo Šajtoš
 23. Marija Takač
 24. Slavko Ždinjak

VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32 236 Ilok, I.G. Kovačića 85

Tel./fax: 590-580

e-mail: vsnm-ilok@hotmail.com

Predsjednik: Milan Pucovsky

Članovi Vijeća:

 1. Miroslav Bažala
 2. Miluška Besek
 3. Danko Cinkocki
 4. Božena Čermak
 5. Joška Činčurak
 6. Andrija Čuha
 7. Siniša Davda
 8. Erža Francisti
 9. Vlasto Galamboš
 10. Miroslav Hrubik
 11. Željko Hrubik
 12. Mario Miksad
 13. Kvetoslava Miškulin
 14. Branislav Mudroch
 15. Štefan Mudroh
 16. Vlatko Mudroh
 17. Vlatko Mučaji
 18. Marija Okanović
 19. Miroslav Pucovski
 20. Milan Pucovsky
 21. Vlatko Pucovsky
 22. Janko Štajfer
 23. Marija Vranković
 24. Zlatko Zajac
 25. Janko Zolnan

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32 000 Vukovar, Radnički dom, Borovo Naselje, Blage Zadre 2/III

Tel./fax: 422-061, 422-750

e-mail: vsnm@vu.t-com.hr

Predsjednik: Miodrag Nedeljković

Članovi Vijeća:

 1. Jovan Ajduković
 2. Zoran Baćanović
 3. Dragan Crnogorac
 4. Branislav Danilovac
 5. Milica Gavrić
 6. Dragana Jeckov
 7. Miroslav Jelača
 8. Srđan Jeremić
 9. Snežana Jovanović
 10. Radmila Latas
 11. Vinko Lazić
 12. Dragoslav Leskovac
 13. Tatjana Lukić
 14. Bogdan Maglov
 15. Milenko Manojlović
 16. Miodrag Nedeljković
 17. Jovica Nudić
 18. Jelica Paić
 19. Branko Perišić
 20. Bogdan Rkman
 21. Boško Stojanović
 22. Damir Šuša
 23. Srđan Tatić
 24. Ilija Vojnović
 25. Dragoslav Zorić

PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

 

Predstavnica crnogorske nacionalne manjine

Radmila Fintić

Telefon: 427-900

e-mail: radmila.fintic@gmail.com 

 

Predstavnik makedonske nacionalne manjine

Branko Atanasovski

Telefon: 325-044

e-mail: branko.atanasovski325@gmail.com

 

Predstavnica njemačke nacionalne manjine

Dara Mayer

Telefon: 441-836

e-mail: dara78@net.hr

 

Predstavnik romske nacionalne manjine

Seljman Gušani

Telefon: 303-573

 

Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine

Nataša Vovk

Telefon: 544-083

e-mail: nvovk4@net.hr