Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Prostorni plan kanala Dunav-Sava

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Hrvatski sabor na sjednici 21. listopada 2011., donio je

 

ODLUKU

O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA

 

koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj: 121/11.

 

 

Na web stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva moguće je izvršiti uvid u Plan klikom na adresu: http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=10987