Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Borovo

 

Sjedište: Glavna 3, Borovo
Telefon: 032/439-598
Telefax: 032/439-601
e-mail: opcina.borovo@inet.hr
web: www.opcina-borovo.hr

 

 

Načelnik: Rado Bosić, oecc.


Zamjenik načelnika: Duško Drobić

 

 

 

 

Površina: 28,13 km2


Poljoprivredne površine: 2.037 ha


Naselja: Borovo


Broj stanovnika (popis 2001.): 5.360