Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Bošnjaci

 

Sjedište: Trg fra B.T.Leakovića 14, Bošnjaci
Telefon: 032/846-964; 032/846-966
Telefax: 032/846-967; 032/846-963
e-mail: opcina-bosnjaci@vk.t-com.hr
web: www.bosnjaci.hr

 

 

Načelnik: Andrija Juzbašić


Zamjenik načelnika: Ivica Majstorović 

 

 

 

 

Površina: 94,96 km2

 

Poljoprivredne površine: 5.019 ha


Naselja: Bošnjaci


Broj stanovnika (popis 2001.): 4.653