Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Gradište

 

Sjedište: Trg hrvatskih velikana 1, Gradište
Telefon: 032/841-270
Telefax: 032/841-270
e-mail: opcina-gradiste@vk.t-com.hr
web: www.gradiste.hr

 

 

Načelnik: Srećko Papac

 

Zamjenik načelnika: Josip Čolakovac

 

 

Površina: 57,56 km2


Poljoprivredne površine: 3.838 ha


Naselja: Gradište


Broj stanovnika (popis 2001.): 3.382