Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Lovas

 

Sjedište: A. Starčevića 5, Lovas
Telefon: 032/525-095
Telefax: 032/525-096
e-mail: opcina-lovas1@vk.htnet.hr
web: www.lovas.hr

 

 

Načelnik: Stjepan Milas


Zamjenik načelnika: Ivan Mujić

 

 

 

Površina: 42,52 km2


Poljoprivredne površine: 3.537 ha


Naselja: Lovas, Opatovac


Broj stanovnika (popis 2001.): 1.579