Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Markušica

 

Sjedište: V. Karadžića 3, Markušica
Telefon: 032/563-921
Telefax: 032/563-377
e-mail: opcina-markusica@vk.t-com.hr

 

 

Načelnik: Budimir Drača


Zamjenik načelnika: Miroslav Jelača, dipl.oec.

 

 

 

 

Površina: 73,44 km2


Poljoprivredne površine: 6.473 ha


Naselja: Markušica


Broj stanovnika (popis 2001.): 3.053