Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Nijemci

 

Sjedište: Trg kralja Tomislava 12, Nijemci
Telefon: 032/280-012; 032/280-014
Telefax: 032/280-018
e-mail: nijemci@vk.t-com.hr
web: www.opcina-nijemci.com

 

 

Načelnik: Ivica Klem


Zamjenik načelnika: Marko Šibalić

 

 

 

 

 

Površina: 224,68 km2


Poljoprivredne površine: 10.052 ha


Naselja: Nijemci, Lipovac, Apševci, Podgrađe, Donje Novo Selo, Vinkovački Banovci, Banovci, Đeletovci


Broj stanovnika (popis 2001.): 5.998