Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Nuštar

 

Sjedište: Križni put 36, Nuštar
Telefon: 032/388-921
Telefax: 032/388-924
e-mail: nustar-opcina@vu.t-com.hr
web: www.nustar.hr

 

 

Načelnik: Stipe Tomić, prof.


Zamjenik načelnika: Ivica Gilja

 

 

 

 

Površina: 43,33 km2


Poljoprivredne površine: 3.607 ha


Naselja: Marinci, Cerić, Nuštar


Broj stanovnika (popis 2001.): 5.862