Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Stari Mikanovci

 

Sjedište: M. Gupca 2, Stari Mikanovci
Telefon: 032/210-348
Telefax: 032/210-277
e-mail: opcina.stari.mikanovci@vk.t-com.hr
web: www.mikanovci.hr

 

 

Načelnik: Tadija Orlović


Zamjenik načelnika: Ivan Konjarević, dipl.ing.


 

 

 

 

Površina: 54,50 km2


Poljoprivredne površine: 2.413 ha


Naselja: Stari Mikanovci, Novi Mikanovci


Broj stanovnika (popis 2001.): 3.387