Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Štitar

 

Sjedište: J.J. Strossmayera 36, Štitar
Telefon: 032/847-915
Telefax: 032/847-914; 032/847-001
e-mail: opcina.stitar.opcinsko.poglavarstvo@vu.t-com.hr

 

 

Načelnik: Marko Bikić


Zamjenik načelnika: Branko Dominiković

 

 

 

 

Površina: 40,12 km2


Poljoprivredne površine: 1.012 ha


Naselja: Štitar


Broj stanovnika (popis 2001.): 2.608