Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Tordinci

 

Sjedište: Hrvatskih žrtava 9, Tordinci
Telefon: 032/580-985
Telefax: 032/580-985; 032/580-014
e-mail: opcina-tordinci@vk.htnet.hr
web: www.tordinci.hr

 


Načelnik: Josip Maletić


Zamjenik načelnika: Josip Kel

 

 

 

 

Površina: 50,17 m2


Poljoprivredne površine: 4.008 ha


Naselja: Antin, Mlaka Antinska, Korođ, Tordinci


Broj stanovnika (popis 2001.): 2.251