Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Radna tijela

 

 

RADNA TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odbor za izbor i imenovanja

 

Luka Burilović

Mato Landekić

Boris Španić

Pavo Jurković

Miodrag Nedeljković

 

Odbor za Statut i Poslovnik

 

Stjepan Lovrić

Dubravka Sabo

Antun Žagar

Petar Đordić

Goran Heffer

 

Mandatno povjerenstvo

 

Nikola Mažar

Mihajlo Tomašković

Mato Landekić

 

Odbor za financije i proračun

 

Željko Galić

Ivan Baotić

Marijan Pavliček

Marijana Rosandić

Antun Omazić

 

Odbor za ljudska prava i prava et. i nac. zajednica ili manjina

Odbor za rad. soc. politiku, zdrav., obitelj i mladež

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo

Odbor za promet i veze

Odbor za gospodarstvo

Odbor za priznanja