Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Upravni odjel za školstvo,kulturu i šport

 

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-253
Fax: 032 / 344-070
E-mail: vsz-sks2@vu.t-com.hr

 

 

Pročelnik: Grgo Krajina, prof.
Tel: 032 / 344-253

Zamjenica pročelnika / Voditeljica Odsjeka za obrazovanje:

Marija Kranjčević, dipl.oec.
Tel: 032/ 344-114


Pomoćnik pročelnika / Voditelj Odsjeka za kulturu, šport i tehničku kulturu:

Viktor Lukačević, prof.
Tel: 032/ 344-039

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti

 

Upravni odjel za školstvo, kulturu i šport je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnost školstva, kulture, športa i tehničke kulture.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i srednjeg školstva, kulture,  športa i  tehničke kulture, 

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu Županije u djelatnostima iz st.1.,

- poslove pripreme prijedloga mreža ustanova u djelatnostima iz st.1 sukladno posebnim zakonima,

- poslove vezani za financiranje djelatnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova,

- poslove pripreme prijedloga, provođenje i praćenje izvršavanja programa javnih potreba u školstvu, kulturi, športu i tehničkoj kulturi,

- stručne i druge poslove u vezi sa stipendiranjem učenika i studenata,

- poslove provedbe akata Županijske skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela,

- poslove vezane za koordiniranje i praćenje rada udruga iz područja športa, kulture i tehničke kulture. 

 

 

Dokumenti

R.Br. File Veličina Datum
1. Program za cjeloživotno učenje (pdf) 40kb Utorak, 06.12.2011.