Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

 

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-122
Fax: 032 / 344-095
E-mail: zdravstvo.vsz@post.t-com.hr

 

 

Pročelnica: Blanka Pripužić, dipl.iur.
Tel: 032 / 344-122


Pomoćnica pročelnice za zdravstvo: Dragana Leko, dipl.iur.
Tel: 032 / 344-037

 

Pomoćnica pročelnice za socijalnu skrb: Marina Štrangar, dipl.oec.
Tel: 032 / 344-045

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja sljedeće poslove:

- izrađuje opće i pojedinačne akte za područje zdravstva i socijalne skrbi koje donosi Županijska  skupština i župan

- provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje zdravstva i socijalne skrbi,

- predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima zdravstva i socijalne skrbi

- koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja zdravstva i socijalne skrbi,

- izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja zdravstva i socijalne skrbi te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu,

- predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti zdravstva i socijalne skrbi u okviru nadležnosti Županije,

- sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite i ustanova socijalne skrbi,

- prati zakonitost rada ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi kojima je osnivač Županija,

- rješava o pravima građana i drugih osoba iz Zakonom propisane nadležnosti tijela,

- obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima. 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENE USTANOVE NA KOJIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

IMA OSNIVAČKA PRAVA:

 

 

 

1. OPĆA BOLNICA VINKOVCI

Sjedište: 32100 Vinkovci, Zvonarska 57

Ravnatelj: dr. Krunoslav Šporčić, anesteziolog, specijalist intenzivne medicine

Tel.: (032) 349-605

Fax: (032) 369-334

e-mail: bolnica.vinkovci@email.t-com.hr

 

 

 

2. OPĆA BOLNICA VUKOVAR

Sjedište: 32000 Vukovar, Županijska 35

Ravnateljica: mr.sci. Vesna Bosanac, spec.pedijatar

Tel.: (032) 452-011

Fax: (032) 441-024

e-mail: posta@ob-vukovar.hr

 

 

 

3. DOM ZDRAVLJA VINKOVCI

Sjedište: 32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 53

Ravnatelj: dr. Đuro Vidić, spec.stomatolog

Tel.: (032) 308-545

Fax: (032) 308-541

e-mail: dom.zdravlja.vinkovci@vk.t-com.hr

 

 

 

4. DOM ZDRAVLJA VUKOVAR

Sjedište: 32000 Vukovar, Sajmište 1

Ravnatelj: Ante Lohinski, dipl.oec.

Tel.: (032) 413-391

Fax: (032) 413-393

e-mail: dom.zdravlja.vukovar@vk.t-com.hr

 

 

 

5. DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA

Sjedište: 32270 Županja, dr. Franje Račkog 32

Ravnateljica: Luca Lešić, dipl.iur.

Tel.: (032) 831-194

Fax: (032) 831-194

e-mail: dzz-ravnatelj@vk.t-com.hr

 

 

 

6. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Sjedište: 32100 Vinkovci, Zvonarska 57

Ravnateljica: dr. Kata Krešić, spec.epidemiolog

Tel.: (032) 370-428

Fax: (032) 369-271

e-mail: informatika@zzjz-vsz.hr

 

 

 

7. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Sjedište: 32 100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 53   

Ravnatelj: Mato Matić, dipl.soc.radnik

Tel.: (032) 300-501

 

 

Popis ostalih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika koji imaju zaključen Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o obavljanju djelatnosti može se pronaći na web stranici: www.hzzo-net.hr (osnovno osiguranje - ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH).

 

 

 

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

 

 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

 

 

Vukovarsko-srijemska županija temeljem Zakona o socijalnoj skrbi osigurava sredstva za materijalne troškove Centara za socijalnu skrb sa svoga područja i osigurava sredstva za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

 

 

1. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Osnivač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Sjedište: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 31e

Ravnateljica: Gordana Trifunović, dipl.soc.pedagog

Tel.: (032) 348-060

Fax: (032) 332-315

 

 

 

2. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR

Osnivač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Sjedište: 32000 Vukovar, Županijska 13

Ravnateljica: Ana Hirjovati, dipl.iur.

Tel.: (032) 450-920

Fax: (032) 450-946

 

 

 

2.1 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR

      PODRUŽNICA ILOK

Osnivač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Sjedište: 32236 Ilok, Strossmayera 49

Voditelj: Darko Ivandić, soc. radnik

Tel.: (032) 590-098

Fax: (032) 590-224

 

 

 

3. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA

Osnivač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Sjedište: 32270 Županja, Franje Račkog 30 c

Ravnatelj: Goran Zekonja, dipl.soc.radnik

Tel.: (032) 831-328

Fax: (032) 831-450

 

 

 

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

Županija je temeljem Zakona osnivač Domova za starije i nemoćne osobe Vinkovci i Vukovar za koje u okviru prenešenih decentraliziranih funkcija iz sredstava pomoći izravnanja u Državnom proračunu i udjela u porezu na dohodak osigurava razliku sredstava između rashoda i ostvarenih vlastitih prihoda, a prema mjerilima i kriterijima koja utvrđuje Vlada Republike Hrvatske svojom Odlukom.

 

 

 

1. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI

Osnivač: Vukovarsko-srijemska županija

Sjedište: 32100 Vinkovci, Nikole Tesle 43

Ravnatelj: Ivan Martinec, dipl.oec.

Tel.: (032) 369-884

Fax: (032) 369-881

 

 

 

2. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

Osnivač: Vukovarsko-srijemska županija

Sjedište: 32000 Vukovar, Šibenska bb

Ravnateljica: Željka Rajković, dipl.soc.radnica

Tel.: (032) 451-201

Fax: (032) 451-211

 

 

 

3. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

Osnivač: Gradsko društvo Crvenog križa Ilok

Sjedište: 32236 Ilok, Naselje Sofija bb

Ravnateljica: Darija Nikolić, dipl.soc.radnica

Tel.: (032) 592-700

Fax: (032) 592-701

 

 

 

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR

Osnivač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Sjedište: 32221 Nuštar, Vatroslava Lisinskog 1 a

Ravnatelj: Nenad Lučanin, dipl.defektolog

Tel.: (032) 387-040

Fax: (032) 387-042

 

 

 

DOM ZA DJECU «SV. ANA» VINKOVCI

Osnivač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Sjedište: 32100 Vinkovci, Anina ulica 2 d

Ravnateljica: Vesna Kovač, dipl.soc.radnica

Tel.: (032) 332-448

Fax: (032) 338-264

 

 

 

CENTAR ZA REHABILITACIJU «MALA TEREZIJA» VINKOVCI

Osnivač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Sjedište: 32100 Vinkovci, V.Gortana 16

Ravnateljica: Janja Mišić-Rudelić, dipl.soc.radnica

Tel.: (032) 337-760

Fax: (032) 337-761

 

 

 

OBITELJSKI CENTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Osnivač: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Sjedište: 32100 Vinkovci, Šetalište D. Švagelja 2

Ravnateljica: Ružica Pandža, dipl.soc.radnica

Tel.: (032) 336-082

Fax: (032) 336-084

 

 

 

Županija iz svojih izvornih sredstava financira obavljanje poslova mrtvozorenja, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,  Program javnozdravstvenih mjera koje provodi županijski Zavod za javno zdravstvo, sufinancira održavanje Sajma zdravlja, materijalne troškove Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, materijalne troškove Centra za psihosocijalnu pomoć i druge troškove prema zahtjevima ustanova.

 

 

 

ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

 

 

ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Adresa Povjerenstva: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/II

Tel.: (032) 344-037

Fax: (032) 344-095

Predsjednik Povjerenstva: Gabrijel Šokičić, dipl.iur.

Tajnica Povjerenstva: Dragana Leko, dipl.iur.

 

 

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske županije osnovano je sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata («Narodne novine» RH, br. 169/04) Odlukom Županijske skupštine 18. srpnja 2005. godine.

 

Povjerenstvo ima pet članova koji se na temelju javnog poziva biraju iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Članovi Povjerenstva imenuju se na četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana. Članovi Povjerenstva imaju iskaznicu kojom dokazuju svoj identitet.

 

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata, prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata, te obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

 

Organizacija, način rada i druga pitanja vezana za rad Povjerenstva utvrđena su Poslovnikom o radu Povjerenstva koje je Povjerenstvo donijelo na svojoj prvoj sjednici održanoj u rujnu 2005. godine.

 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a sukladno zaprimljenim pritužbama pacijenata.

 

Županijsko Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb koji obavlja administrativne i druge poslove za potrebe Povjerenstva.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

 

 

POVJERENSTVO ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Adresa Povjerenstva: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/I

Tel.: (032) 344-045

Fax: (032) 344-095

Predsjednik Povjerenstva: Zamjenik župana Mato Golubičić, prof.

Tajnica Povjerenstva: Marina Štrangar, dipl.oec.

 

 

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga je savjetodavno tijelo za razmatranje pitanja, te poticanje, povezivanje i usklađivanje svih djelatnosti tijela koja mogu doprinijeti prevenciji i suzbijanju zlouporabe  droga na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

Ovlasti i dužnosti Povjerenstva su:

 

- praćenje i poticanje provedbe strategija i planova usvojenih na državnoj razini,

- praćenje epidemiološkog stanja za bolesti ovisnosti i stanja i kretanja zlouporabe opojnih droga na području Vukovarsko-srijemske županije,

- iniciranje programa, mjera i aktivnosti koje na području Vukovarsko-srijemske županije mogu pridonijeti prevenciji i liječenju ovisnosti, te resocijalizaciji ovisnika, kao i koordiniranje istima,

- suradnja i razmjena informacija s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnim institucijama i nevladinim organizacijama,

- stručna potpora njihovim aktivnostima,

- suradnja s medijima u području radi kojeg je osnovano,

- izrada potrebnih izvješća, kao i programa mjera i aktivnosti na razini Vukovarsko-srijemske županije,

ostale aktivnosti koje nisu u nadležnosti drugih tijela, a odnose se na problem ovisnosti. 

 

 

 

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA SKRB O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

 

 

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA SKRB O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Adresa Odbora: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/I

Tel.: (032) 344-045

Fax: (032) 344-095

Predsjednik Odbora: Mihajlo Tomašković

Tajnica Odbora: Marina Štrangar, dipl.oec.

 

 

Županijski Odbor za skrb o osobama treće životne dobi  kao stručno i savjetodavno tijelo za pitanja skrbi o starijim osobama.

 

Ovlasti i dužnosti Odbora su:

 

- poticanje jedinica lokalne samouprave na iznalaženje načina za poboljšanje uvjeta života starijih osoba u svojim sredinama

- poticanje organiziranja udruga osoba treće životne dobi u svim jedinicama lokalne samouprave, te poticanje jedinica lokalne samouprave za osiguravanje minimalnih uvjeta

za rad udruga (financijska potpora i prostor za rad, kao i za organiziranje čitaonica u prostorijama Udruga umirovljenika) na svom području

- poticanje jedinica lokalne samouprave na oslobađanje siromašnijih starijih osoba od plaćanja komunalne naknade ili utvrđivanje simboličnog iznosa za te kategorije

- pomoć pri organiziranju volontera za pružanje pomoći starijim osobama u svim jedinicama lokalne samouprave

- poticanje uključivanja umirovljenika u rad tijela jedinica lokalne samouprave čiji djelokrug je u bližoj vezi s problematikom osoba treće životne dobi

- poticanje socijalnih ustanova, posebice domova umirovljenika na pojačanje postojećih i uvođenje novih aktivnosti radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba

- poticanje privatnih inicijativa i inicijativa humanitarnih udruga za pomoć i njegu starijim osobama

- poticanje udruga na izradu i provođenje programa skrbi o starijim roditeljima poginulih i nestalih branitelja, starijih samaca, udovica, invalida i drugih starijih ljudi s posebnim

potrebama

- poticanje i organiziranje održavanja zdravstveno-obrazovnih tribina i predavanja o pozitivnom zdravstvenom  ponašanju starijih ljudi

- poticanje organiziranja predavanja u školama o starijim ljudima i njihovim problemima, a s ciljem poticanja djece na razne vrste male pomoći starijim ljudima

- poticanje crkvenih i nevladinih humanitarnih organizacija za provođenje skrbi za starije ljude, te ohrabrivanje akcija darivanja i male kućne pomoći siromašnim starijim ljudima

- poticanje turističkih agencija za organiziranje programa za starije osobe, posebice izvan turističke sezone, a prijevoznih i komunalnih poduzeća na uvođenje povlaštenih

cijena svojih usluga 

 

Dokumenti

R.Br. File Veličina Datum
1. Preporuke Ministarstva zdravlja na mjere zaštite tijekom niskih temperatura (pdf) 40kb Petak, 10.02.2012.
2. DDDProgram2009_2013 (pdf) 342kb Srijeda, 08.02.2012.
3. Koalicija za život u zajednici (pdf) 76kb Utorak, 15.11.2011.
4. Hitna medicinska služba - letak (pdf) 5148kb Ponedjeljak, 31.10.2011.
5. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2011. godini (pdf) 70kb Ponedjeljak, 17.10.2011.
6. Međunarodni dan starijih osoba 2011. (1) (pdf) 76kb Petak, 30.09.2011.
7. Međunarodni dan starijih osoba 2011. (pdf) 66kb Četvrtak, 29.09.2011.
8. Zakonska obveza županija, gradova i općina omogućavanja provedbe obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj 4846kb Petak, 20.05.2011.
9. Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije - uloga, nadležnost i usluge koje pruža (pdf) 83kb Petak, 20.05.2011.
10. Projektni tim za ovisnosti 2 (pdf) 42kb Ponedjeljak, 16.05.2011.
11. VS_Zupanija-izvjesce_komarci_2010 (pdf) 868kb Srijeda, 06.04.2011.
12. 15. Sajam zdravlja u Vinkovcima (pdf) 65kb Četvrtak, 07.04.2011.
13. Zaklada Slagalica (pdf) 94kb Utorak, 05.04.2011.
14. Dopis Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - provedba obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2011. godini (pdf) 458kb Četvrtak, 30.09.2010.
15. Međunarodni dan starijih osoba (pdf) 95kb Srijeda, 29.09.2010.
16. Pomoć korisnicima koji se griju na drva (pdf) 91kb Utorak, 14.09.2010.
17. Suglasnost na koncesije (pdf) 88kb Utorak, 14.09.2010.
18. Suzbijanje komaraca (pdf) 521kb Ponedjeljak, 13.09.2010.
19. Suzbijanje štetnih glodavaca (pdf) 585kb Ponedjeljak, 13.09.2010.
20. Studija opravdanosti davanja koncesija (pdf) 155kb Petak, 10.09.2010.
21. Izvjesca DP-M i TS-M (pdf) 96kb Petak, 10.09.2010.
22. Obrazac DP-M (pdf) 95kb Petak, 10.09.2010.
23. Obrazac TS-M (pdf) 74kb Petak, 10.09.2010.
24. Obavijest o namjeri davanja koncesije (pdf) 173kb Petak, 21.05.2010.
25. Dodatak obavijesti o namjeri davanja koncesije (pdf) 7kb Petak, 21.05.2010.
26. Osobna zaštita u slučaju širenja novog virusa gripe (pdf) 1052kb Petak, 04.09.2009.