Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Upravni odjel za financije

 

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-050
Fax: 032 / 344-309
E-mail: financije-vsz@vk.t-com.hr

 

 

Pročelnica: Mr.sc. Sandra Adžaga
Tel: 032 / 344-050

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Upravni odjel za financije obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne i druge poslove vezane za proračun Županije i njeno financiranje.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih potreba te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,

- poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranje prihvaćenih programa,

- poslove pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata izvršavanja proračunskih rashoda, vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade potrebnih izvješća i završnog računa proračuna Županije,

- poslove izrade smjernica za pripremu proračuna gradova i općina, praćenja i proučavanja problematike izvršavanja njihovih proračuna, pripreme smjera pospješivanja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna,

- poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranje Županije.

- poslove obračuna i isplata plaća i drugih primanja djelatnika i dužnosnika te naknada članovima Skupštine i njenih radnih tijela. 

 

 

Proračun Vukovarsko-srijemske županije

R.Br. File Veličina Datum
1. Projekcija proračuna 2013.-2014. (pdf) 75kb Petak, 13.01.2012.
2. Proračun 2012 (pdf) 238kb Petak, 13.01.2012.
3. I. reabalans proračuna VSŽ (pdf) 228kb Četvrtak, 13.10.2011.
4. Proračun 2011 288kb Srijeda, 06.04.2011.
5. Proračun 2010 423kb Utorak, 12.01.2010.
6. Proračun 259kb Ponedjeljak, 30.03.2009.

Dokumenti

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga u VSŽ (pdf) 74kb Srijeda, 29.02.2012.
2. Izvješće o obavljenoj reviziji (pdf) 130kb Ponedjeljak, 25.10.2010.
3. Rebalans 20.09.2010 (pdf) 487kb Ponedjeljak, 25.10.2010.